onsdag 19 mars 2008

NJPW SUPER J CUP 1994

1. Gedo VS Dean Malenko (**1/4)
2. Shinjiro Ohtani VS Super Delfin (***1/4)
3. Taka Michinoku VS Black Tiger (***1/2)
4. El Samurai VS Masashi Motegi (**1/2)
5. Negro Casas VS Ricky Fuji (**1/4)
6. Hayabusa VS Jushin Liger (***1/2)
7. Gedo VS Super Delfin (**)
8. Wild Pegasus VS Black Tiger (****)
9. Great Sasuke VS El Samurai (****)
10. Jushin Liger VS Ricky Fuji (**3/4)
11. Wild Pegausus VS Gedo (***)
12. Great Susuke VS Jushin Liger (****1/2)
13. Great Sasuke VS Wild Pegasus (****3/4)

JAPANESE ACTION 125 NJPW J-CROWN AUGUST 1996

1. Masayoshi Motegi VS Great Sasuke (***)
2. Jushin Liger VS Ultimo Dragon (DUD)
3. Negro Casas VS Shinjiro Ohtani (***)
4. Gran Hamada VS El Samurai (***)
5. Shinjiro Ohtani VS Ultimo Dragon (****)
6. Great Sasuke VS El Samurai (***1/2)
7. Great Sasuke VS Ultimo Dragon (***3/4)

NJPW AT THE DOME 08/10/05

1. Matt Morgan VS Yuji Nagata (*1/4)
2. Charlie Haas & Mark Jindrak VS Manabu Nakanishi & Kendo Ka Shin (**1/2)
3. Brock Lesnar VS Masahiro Chono VS Kazyuki Fujita (*3/4)

NJPW WRESTLE KINGDOM
TOKYO, JAPAN (04/01/07)

1. Nobutaka Arya, Kikutaro & Akira Raijin VS Masa Fuchi, El Samurai & Ryusuke Taguchi (1/2*)
2. Gedo & Jado VS Mazada & NOZAWA (*3/4)
3. D-Lo Brown, Bull Buchanan & Tyson Tomko VS
Tomohiro Ishii, Togi Makabe & Toru Yano (**1/4)
4. Giant Bernard, RO`Z, Kohei Suwama & TARU VS
Takshi Iizuka, Manaubu Nakanishi, Riki Chosu & Naofumi Yamamoto (**)
5. Brother YASSHI, Jushin Liger, Shuji Kondo, Milano Collection AT & Minoru Tanaka VS
Kaz Hayashi, Koji Kanemoto, TAKA Michinoku, Wataru Inoue & Tiger Mask IV (**3/4)
6. Toshiaki Kawada VS Shinsuke Nakamura (**3/4)
7. Minoru Suzuki VS Yuji Nagata (****)
8. Hiroshi Tanahasi VS Taiyo Kea (***1/4)
9. Masahiro Chono & Keiji Muto VS Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan (**)

NJPW WRESTLE KINGDOM 2
TOKYO, JAPAN (04/01/2008)

1. Christian Cage, AJ Styles & Petey Williams VS
Prince Devitt, MINORU & Milano Collection AT (***1/4)
2. Christopher Daniels VS Wataro Inoue (**3/4)
3. Abyss VS Manubu Nakanishi (*3/4)
4. Masato Tanaka, Tatsuhito Takaiwa, Yotaka Yoshie & Katsushi Takemura VS
Takashi Iizuka, Tiger Mask IV, Koji Kanemoto, Ryusuke Taguchi (**)
5. Team 3D VS Togi Makabe & Toru Yano (Hardcore, *1/4)
6. Tatsumi Fujinami, Riki Chosu, Masa Chono, AKIRA & Jushin Liger VS
Jado, Gedo, TARU, Shuji Kondo & Yasshi (**)
7. Great Muta VS Hirooki Goto (**)
8. Steiners VS Travis Tomko & Giant Bernard (*1/2)
9. Yuji Nagata VS Kurt Angle (****)
10. Shinsuke Nakamura VS Hiroshi Tanahashi (**3/4)

NJPW IN RYOGOKUE 17/02/08

1. Prince Devitt & MINORU VS AKIRA & Jushin Liger (***)
2. AJ Styles VS Hiroshi Tanahashi (***1/2)
3. Togi Makabe & Toru Yano VS Giant Bernard & Travis Tomko (**1/4)
4. Kurt Angle VS Shinsuke Nakamura (***)

Inga kommentarer: