onsdag 19 mars 2008

DRAGON GATE PPV (01/08/2004)

1. Magnum Tokyo, Dragon Kid & Genki Horiguchi VS
Antohny W Mori, Milano Collection AT & YOSSINO (***1/2)
2. Shogo Takagi VS Naoki Tanisaki (**)
3. Don Fuji VS Ryo Saito (**)
4. Florid Brothers VS Cima & Suwa (**1/2)
5. Shuji Kondo, YASSHI, Takyua Sugawara & Touro Owashi VS
Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Second Doi & Araken (***)

DRAGON GATE PPV (03/07/05)

1. Kenichiro Arai, K-NESS & Susumu Yokozuka VS
BxB Hulk, Antohny W Mori & Super Shisa (***1/2)
2. Florida Brothers VS Jackson & Johnson (DUD)
3. Shingo Takagi & Masato Yoshino VS Yuji Hino & SUPER X (***)
4. Magnitude Kishiwada VS Naoki Tanasaki (**3/4)
5. Genichiro Tenryu & Magnum Tokyo VS Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima (***)
6. Kenichiro Arai VS Tozawa (*3/4)
7. CIMA, Naruki Doi & Don Fuji VS Dragon Kid, Genki Horiguchi & Ryo Saito (****1/2)
8. Masaaki Mochizuki VS TAKA Michinoku (***1/2)

DRAGON GATE INFINITY 46 WRESTLE JAM

1. CIMA, Jack Evans & Roderick Strong VS B-Boy, Masato Yoshino & Naruki Doi (***3/4)
2. Jack Evans VS Genki Horiguchi VS Akira Tozawa (Ladder, **)
3. Austin Aries & Roderick Strong VS Mastao Yoshino & Naruki Doi (***1/2)
4. Roderick Strong VS Masaaki Mochizuki (***1/4)
5. Austin Aries VS Susumu Yokosuka (***1/4)
6. MAGU-yan, Turboman & Turbo-yan VS Gamma & Naoki Tanisaki (**1/2)
7. Roderick Strong & Matt Sydal VS CIMA & Don Fuji VS Ryo Saito & Dragon Kid VS
Jimmy Rave & Mastato Yoshino (Elimination, ***3/4)

DRAGON GATE INFINTY 69 WRESTLE JAM 2 JULY 2007

1. SHINGO, Cyber Kong & Jack Evans & El Generico VS
CIMA, Dragon Kid, Susumu Yokosuka & PAC (15 min of 29, ****)
2. Gamma, Turbo Muscle & Black Thunder VS
Turbo-Ness, Turboyan & Lupin Matsu-Turbo (DUD)
3. Super Shenron & Delirious VS Ryo Saito & PAC (10 min of 13, ***)
4. SHINGO VS Austin Aries (7 min of 16, ***1/2)
5. Yashushi Kanda VS Jorge Rivera (*)
6. SHINGO, Cyber Kong & Jack Evans VS
Magnitude Kishiwada, Masato Yoshino & Naruki Doi (10 min of 18, **)
7. Naruki Doi, Masato Yoshino, Muscle Gang & Jimmy Rave VS
Matt Sydal, CIMA, Ryo Saito & Dragon Kid VS
Cyber Kong, El Generico, Jack Evans & SHINGO (Rumble-Elimination, **3/4)

DRAGON GATE INFINITY 78 WRESTLE JAM 3

1. Susumu Yokosuka, Ryo Saito, Antohny W Mori & Human Tornado VS
El Generico, Cyber Kong, Shinobu & Lupin Matsutani (16/01/08, clipped 9 of 16, ***)
2. Masato Yoshino & Naruki Doi VS Joel & Jose Maximo (16/01/08, clipped 11 of 15, ***)
3. Royal Rumble (16/08/08, **1/4)
4. Masato Yoshino VS El Generico (19/01/08, ***3/4)
5. Yasushi Kanda & Genki Horiguch VS Taku Iwasa & Kenichiro Arai (22/01/08, *3/4)
6. CIMA, Susumu Yokosuka, Dragon Kid & Human Tornado VS
SHINGO, Cyber Kong, Jack Evans & Austin Aries (22/01/08, ***3/4)

DRAGON GATE THE GATE OF GENERATION PPV (20/03/2008)

1. Super Schenlong, Cyber Kong & Shinobu VS
Super Shisa, Shisa BOY & Akira Tozawa (**)
2. Genki Horiguchi VS Antohny W Mori (**1/2)
3. El Blazer & PAC VS Kenichiro Arai & Taku Iwasa (***1/2)
4. Naoki Tanisaki VS YAMATO (*3/4)
5. Don Fuji & Masaaki Mochizuki VS Tetsuhiro Kuroda & Masato Tanaka (**1/2)
6. Yasushi Kanda, Gamma & Naruki Doi VS
Dragon Kid, Ryo Saito & Susumu Yokosuka (***1/2)
7. BxB Hulk & Shingo Takagi © VS Taiji Ishimori & KENTA (****1/2)
8. CIMA © VS Masato Yoshino (***)

DRAGON GATE DEAD OR ALIVE PPV (05/05/2008)

1. Cyber Kong, Akira Tozawa & Super Schenlong VS
Antohny W Mori, PAC & Syachihoko Machine (**)
2. Stalker Ichikawa VS X (DUD)
3. Shingo Takagi VS Naoki Tanisaki (Hardcore, **1/4)
4. Masaaki Mochizuki, Don Fuji & El Blazer VS
Gamma, Genki Horiguchi & NOZAWA Rongai (***1/4)
5. KENTA VS Naruki Doi (****)
6. Kenichiro Arai & Taku Iwasa © VS Ryo Saito & Susumo Yokosuka (****1/4)
7. CIMA VS Dragon Kid VS BxB Hulk VS
YAMATO VS Yasushi Kanda VS Masato Yoshino (Survival Cage, ***1/4)

Inga kommentarer: